25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสในชุมชนดอยสะเก็น

***เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ เจ้าหน้าที่อสม. มอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาบ้าน ระบบไฟฟ้า ) และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับครอบครัวนางแหว้น อินจันทร์ ชุมชนดอยสะเก็น ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำหรับที่พักอาศัย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 4,559 ครั้ง

More Stories