25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ท.นครเชียงรายบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุขกับสสจ.เชียงราย

***เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ตามที่เทศบาลนครเชียงราย ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งหมด 4 แห่ง เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกฯ พ.จ.อ.ภูมิระพี ทวีกสิกรรม รองปลัดฯ นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผอ.กองการแพทย์ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลนครเชียงราย ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

***ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการรับถ่ายโอนภารกิจ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข ต.น้ำลัด 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 2 สันหนอง 3. ศูนย์บริการสาธารณสุข สันตาลเหลือง และ 4. ศูนย์บริการสาธารรณสุข เทศบาล 4 หัวฝาย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 4,868 ครั้ง

More Stories