25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก สสจ.เชียงราย Kick Off แห่งแรก ที่โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์

1 min read

***เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 พ.ย.2566 ที่ห้องประชุมพงศ์ยอดเพชร โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมืองเชียงราย พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วันของกระทรวงสาธารณสุข “ Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines” จังหวัดเชียงราย โดยมี นพ.คงศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน          

***นพ.คงศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) เป็นไปตามตามนโยบายเร่งรัด 100 วันของกระทรวง สาธารณสุข “Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines” ในกลุ่มหญิงไทย อายุ 11-20 ปี ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งโรคมะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทย รองมาจากมะเร็งเต้านม สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human Papilloma virus หรือเชื้อไวรัส HPV ที่เนื้อเยื่อบุผิว ปากมดลูก ทำให้เชลล์บริเวณปากมดลูกเจริญผิดปกติ และก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ปัจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยกลุ่มเป้าหมายในประกอบด้วย นักเรียนหญิง โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จำนวน 280 คน และกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี ในกลุ่มหญิงไทย อายุระหว่าง 11-20 ปี ในจังหวัดเชียงรายจำนวน 23,934 โดส เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อไวรัส HPV ในกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดเชียงราย มุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย

***ทั้งนี้ การให้บริการวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก จังหวัดเชียงราย ตามกลุ่มเป้าหมายหญิงไทยอายุ 11-20 ปี ประกอบด้วย หญิงอายุระหว่าง  11 – 17 ปี ที่อยู่ในระบบการศึกษา สามารถเข้ารับบริการในสถานศึกษา ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 และอายุระหว่าง 18 – 20 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 3,389 ครั้ง

More Stories