18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

27 ปี สโมสรฝึกพูดเชียงราย สมาชิกร่วมงานหนาแน่นอบอุ่น “หมอวิสุทธิ์” รับนายกฯคนใหม่ “อ.เฉลิมชัย” บรรยายพิเศษ

1 min read

***เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 พ.ย.2566 ที่ห้องกินรี ร.ร.ลักษวรรณ อ.เมืองเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ครบรอบ 27 ปี สโมสรฝึกพูดจังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ นายกก่อตั้งสโมสรฝึกพูดเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการพูดในระดับต่างๆ และการบรรยายพิเศษเรื่อง เปิดโลกศิลปะสู่สากล จาก อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ โดยอาจารย์เฉลิมชัยได้ให้ความรู้เรื่องศิลปะการพูดด้วย เสร็จแล้วเป็นพิธีมอบธงสโมสรฝึกพูดเชียงรายให้แก่ นพ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ นายกสมโสรฝึกพูอเชียงราย คนใหม่ ปีบริหาร 2566-2568 โดย ร.ต.ท.ปรพล มาเพ็นทม นายกสโมสรฯผ่านพ้น หลังนายกสโมสรฯคนใหม่กล่าวสุนทรพจน์แล้ว เป็นการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจแบบฉับพลัน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโดย นพ.อัมพล ศิริบุญมา ปรานที่ปรึกษาสโมสรฝึกพูดจังหวัดเชียงราย และมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 27 ปี สโมสรฝึกพูดจังกวัดเชียงรายในช่วงค่ำ

***ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ นายกก่อตั้งสโมสรฝึกพูดเชียงราย กล่าวว่า สโมสรฝึกการพูดจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีฝึกการพูดในที่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาบุคคลิกภาพของคนเชียงรายที่มีความสนใจ ส่งเสริมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และส่งเสริมการมีจิตอาสาของสมาชิก ฝึกการเป็นผู้ให้แก่สังคม ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา  สโมสรฝึกการพูดจังหวัดเชียงรายได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาทักษะให้แก่สมาชิกจนสำเร็จหลักสูตรระดับขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง เป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมเชียงรายเป็นอย่างมาก จึงใคร่เชิญชวนผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนาการพูด พัฒนาความคิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ได้สมัครเป็นสมาชิกสโมสรฝึกการพูดจังหวัดเชียงราย ติดต่อสอบถามการสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-911-4878

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories