15 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

กลุ่มบริษัท ซีวิค กรุ๊ป ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสวัดเจ็ดยอดเชียงราย

***เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พ.ย. 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กลุ่มบริษัท ซีวิค กรุ๊ป โดยนายพิทยากร เนาถาวร กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ซีวิค กรุ๊ป ตามที่ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน พร้อมด้วยเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส มาทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566

***โอกาสนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายโสไกร ใจหมั้น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริษัท ซีวิค กรุ๊ป ภาคเอกชน ภาคสังคม และประชาชนคณะศรัทธา ร่วมในพิธีและร่วมอนุโมทนาถวายพระราชกุศลปัจจัยจำนวน 1,119,888 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยมี พระพุทธิญาณมุณี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระภิกษุ สามเณร รับมอบเงินบริจาคจตุปัจจัยสำหรับการทอดกฐิน

***สำหรับกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินที่มีผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง ซึ่งเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทาน น้อมนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐิน ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ เพื่อจรรโลงและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญมั่นคงให้คงอยู่สืบต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories