14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

สมาคมชาวเหนือมอบทุนการศึกษานักเรียนยากไร้จังหวัดเชียงราย “เยาวเรศ ชินวัตร” ประธานมอบทุนอบอุ่น ส.ส.เชียงรายร่วมพิธีแน่น

***เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 ก.พ.2567 ห้องประชุม สิงห์ เชียงราย สเตเดียม นางเยาวเรศ ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์แด่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในจังหวัดเชียงราย โดยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย จำนวน 100 ทุน ทุนละ 12,000 บาท  มีนายกฤษฎิ์ ชัยศิลบุญ นายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมพิธีมอบทุน นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เอื้อเฟื้อสถานที่และร่วมมอบทุน ปิยะรัฐชย์ (โฮม) ติยะไพรัช ส.ส.เชียงรายเขต 2 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ พรรคเพื่อไทย เขต 5 ผู้แทน ส.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ผู้แทน ส.ส. ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ร่วมพิธี

นางเยาวเรศ ชินวัตร
ประธานที่ปรึกษาสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย
นายกฤษฎิ์ ชัยศิลบุญ
นายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย

***นายกฤษฎิ์ ชัยศิลบุญ นายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทางสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาการศึกษา ในประเทศไทย ยังมีจุดบกพร่องในด้านการขาดงบประมาณ ในการศึกษาเล่าเรียนของยุวชนและเยาวชนของชาติ สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย จึงได้ระดมกำลังในด้านทุนทรัพย์สิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์กีฬาที่มีความจำเป็นต่อวัยและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ที่จะเสริมสร้างพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านต่างๆ ดังนี้

***เด็กและเยาวชนที่ขาดการศึกษาเรียนรู้จะได้มีอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติมเสริมทักษะ ให้มีพัฒนาการอันก้าวไกลมากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระผู้ปกครองของเด็กและนักเรียน ในช่วง 1 ปี ซึ่ง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้น มีสภาวะถดถอย เนื่องจากเพิ่งหลุดพ้นจากภาวะโรคระบาดตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนคนดี ให้มีขวัญกำลังใจ ว่ายังมี ผู้ที่มองเห็นความรู้ความสามารถที่จะพัฒนา เด็กและเยาวชน ดังกล่าว ให้มีความฉลาดหลักแหลมเท่าทันโลกในปัจจุบัน เพื่อวางรากฐาน ของเด็กและเยาวชนที่จะสามารถเป็นบุคคลรุ่นต่อเติบโตอย่างมีคุณภาพ

***ทุนการศึกษาดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีอุปการะคุณต่างๆในหลักหลายสาขาวิชาชีพที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาร่วมกัน โดยเฉพาะสมาชิกสมาคมชาวเหนือสมทบที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในกิจกรรมของสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดที่ผ่านมา ทำให้สมาคมชาวเหนือรู้สึกซาบซึ้งและยินดีว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ตลอดจนถึงเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มและองค์กรต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือทุนทางด้านการศึกษาอาจจะกล่าวได้ไม่ครบถ้วนจึงกราบขออภัยมาณที่นี้ทุนการศึกษาต่างๆที่มอบให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายนั้น มีการสำรวจจากเขตและพื้นที่โรงเรียนที่ขาดแคลนบริเวณจังหวัดเชียงรายทั้งหมดทั้งสิ้น นับเป็นทุนจำนวน 100 ทุน และอีก 4 โรงเรียนที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ขาดแคลน นายกฤษฎิ์ ชัยศิลบุญ นายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยกล่าว

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading