25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ทอท.เชียงราย จัด The Asia/Pacific Aerodrome Design วางแผน ออกแบบ ท่าอากาศยาน แผนเดินอากาศภูมิภาค

1 min read

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ม.ค.2567 ที่ห้องประชุมวนาสวรรค์ ส่วนบริการวนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นประธานการเปิดการประชุม The Fifth Meeting of the Asia/Pacific Aerodrome Design and Operations Task Force ครั้งที่ 5 เพื่อหารือการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อปฏิบัติระหว่างประเทศของท่าอากาศยาน การทบทวนผลการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง และการดำเนินงานของท่าอากาศยาน รวมถึงพิจารณาทบทวนเอกสารต่างๆ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 65 คน จาก 13 ประเทศ ประกอบด้วยภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิก เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

***จากการประชุม The Forth Meeting of the Asia/Pacific Aerodrome Design and Operations Task Force ครั้งที่ 4 (AP-ADO/TF /4) เมื่อวันที่ 10 – 13 มกราคม 2566 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นประธาน (Chairman) ของคณะทำงาน Task Force เป็นวาระที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 – 2569 รวมระยะเวลา 4 ปี ในฐานะประธานคณะทำงาน Task Force วาระที่ 2 จึงเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AP-ADO/TF ณ จังหวัดเชียงรายต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2567 – 2 กุมภาพันธ์ 2567

***การจัดประชุมดังกล่าว เป็นการแสดงถึงความพร้อมในการจัดการประชุมระดับประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) รวมถึงศักยภาพของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และสร้างการยอมรับบทบาทของท่าอากาศยานไทย ในฐานะผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานที่มีมาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์ของ ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก “AOT Operates The World’s Smartest Airports” นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในการนำผลจากการตรวจสอบ ผลจากการดำเนินงานการบริหารสนามบิน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวคิดของ ICAO  “No one leave behind ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 2,357 ครั้ง

More Stories