20 พฤษภาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“อภิพันธ์” รับประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงรายสมัย 2 แนะเตรียมพร้อมรับ BCG น้ำมันขึ้นราคา ค่าแรง 400/วัน

1 min read
นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ปีบริหาร 2567-2569
นายวิทิต เหล่าธรรมทัศน์ (ขวา)
ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
และประธานก่อตั้ง

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ก.พ.2567 ที่ห้องบอลลูน โรงแรมไชยนาราย อ.เมืองเชียงราย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายกำหนดจัดการประชุมสามัญประจำปี 2567 และการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ปีบริหาร 2567-2569 โดยมีนายอภิพันธ์ ภู่ภักดี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม นายจิรพัฒน์ ดวงแสงทอง เลขา สอท.เชียงราย เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนายมงคลชัย ดวงแสงทอง ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ปีบริหาร 2567-2569 ผลการเลือกตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นสมัยที่ 2 ซึ่งก่อนการประชุมมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “รู้จักคาร์บอนเครดิต ( Carbon Credit) โอกาสสำคัญของธุรกิจไทย โดยผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และภายหลังการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2567-2569 นายวิทิต เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และประธานก่อตั้ง ได้มอบเงินให้แก่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท เป็นทุนเริ่มต้นของบริหารจัดการของคณะกรรมการชุดใหม่ด้วย

นายมงคลชัย ดวงแสงทอง
ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

*** นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ปีบริหาร 2567-2569 กล่าวว่า ขอขอบคุณที่สมาชิกให้ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายอีกสมัย ทั้งที่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่รับตำแหน่งแล้ว สิ่งที่ขอฝากไว้คือเรื่องการทำธุรกิจแบบ BCG Model ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการสร้างมูลค่าคาร์บอนเครดิตที่เป็นแนวทางการทำธุรกิจสมัยใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแลกเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้ ค่าน้ำมันดีเซลที่อาจปรับขึ้นมาอีกลิตรละ 2 บาท ค่าแรงขั้นต่ำที่อาจขึ้นมาแตะที่วันละ 400 บาท ภาคธุรกิจจึงต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้ด้วยดี ภาคอุตสาหกรรมควรทำงานด้วยกัน ก้าวไปด้วยกันจึงจะอยู่รอดต่อไปได้ ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงรายจึงต้องร่วมมือกัน เราจะผ่านพ้นภาวะไปได้และเติบโตไปด้วยกัน

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories