14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายมอบแพมเพิร์สผู้ป่วยติดเตียง

***เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภาธร์ รังษีกุลพิพัฒน์ และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับนางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงรายเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ และอสม.มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิส) ให้ผู้ป่วยติดเตียงกับชุมชนเขต 2 เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 34 คนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน และเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

***ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องเสมอมา นอกจากนี้มีการลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ในทุกสัปดาห์

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading