14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นรับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประเทศ

***วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ดำเนินการรับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ระดับประเทศ) จากคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน นำโดย นายชยพงษ์ ศรีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผอ.สน.ศึกษา เทศบาลนครเชียงราย นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมในการต้อนรับคณะกรรมการและให้ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย

***โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงวิชาการเพียงด้านเดียว แต่เราคณะผู้บริหาร คณะครู มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน และยังเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น ร่วมกันปกป้อง ดูแลลูกหลานของเราให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการ สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และคุณธรรมจริยธรรม

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading