14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายแก้ไขปัญหาถนนชำรุด-การระบายน้ำ “บ้านริมดอย“ ชุมชนดอยเขาควาย

***เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายเขต 4 พร้อมข้าราชการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดการระบายน้ำ “บ้านริมดอย“ ชุมชนดอยเขาควาย โดยในวันนี้มาร่วมพูดคุยติดตามความคืบหน้าโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมพี่น้องในชุมชนดอยเขาควายมาเป็นผู้ให้ข้อคิดข้อแนะนำต่างๆ เพื่อประสานแผนงานร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นรูปแบบของการทำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จึงได้มีการหารือกันที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายครั้ง

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading