14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

พุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีวันมาฆบูชาเทศบาลนครเชียงราย

***เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันมาฆบูชา เป็นประเพณีการบูชาและการรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูปได้มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี(ภูมิธรรม เวชยชัย) และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชติศิริ ดารายนต์ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย พี่น้อง 65 ชุมชน 4 เขต และมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรม การเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระรัตนมุณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแก้ว แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พร้อมนำเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุร่วมถวายพุทธบูชา บริเวณสวนตุงและโคม นครเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading