14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ท.นครเชียงรายร่วมส.กีฬาเชียงรายจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนเทศบาลนครเชียงราย

1 min read

***เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลนครเชียงราย โดย ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ภายใต้ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2567 ” โดยได้รับเกียรติจากนางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี(ท่านภูมิธรรม เวชยชัย) นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน 65 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างผู้บริหารและผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องในทุกชุมชน ได้สร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และและที่สำคัญปัจจุบันนั้นส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด

***ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ซึ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ช่วงสิงหาคม-กันยายน 2567 ชาวเชียงรายจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาอปท.ระดับประเทศ โดยเทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จึงขอเชิญชวนชาวเชียงรายทุกท่านมาร่วมกันผลักดันการกีฬาเชียงรายของบ้านเราให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว เพื่อทำให้เราเชียงรายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading