14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายพัฒนาสวนสาธารณะเกาะลอยสู่เมืองแห่งความสุขสามมิติ

***เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2567 ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และนางดวงพร เฮงบุญยพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางชญานันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชุมชนเกาะลอย เพื่อช่วยกันพัฒนาสวนสาธารณะเกาะลอย และพื้นที่ในการออกกำลังกายแต่ละชนิดกีฬาหลากหลายประเภทซึ่งมีทั้งสนามเด็กเล่น สนามเปตองแบดมินตัน สนามเทนนิส สนามเซปักตระก้อ สนามบาส เต้นแอโรบิครำวงย้อนยุค เทนนิส เปตอง ห้องฟิตเนต เส้นทางเดิน วิ่ง และยังมีลานกว้างไว้สำหรับจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆที่ทางเทศบาลหรือเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพ ดำเนินปรับปรุงเพิ่มเติมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

***สวนสาธารณะเกาะลอยแต่เดิมเคยเป็นแหล่งมั่วสุมเป็นที่รกร้างมีหญ้าขึ้นปกคลุมสูง ซึ่งต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2541 นางรัตนา จงสุทธานามณี ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นส.ส.จังหวัดเชียงรายได้ผลักดันให้เกิดสวนธารณะแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่พักผ่อนของชาวเชียงรายด้วยการเชิญคณะรัฐมนตรีมาตรวจดูพื้นที่และเห็นควรอนุมัติงบประมาณ 70 ล้านบาท จึงเป็นที่มาของ“สวนสาธารณะเกาะลอย” เพื่อใช้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้พี่น้องในชุมชนให้มีที่ออกกำลังกายและเป็นลานกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและชาวเชียงรายในพื้นที่โดยรอบ

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading