20 พฤษภาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คณะ

***เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อจนจบหลักสูตรปริญญาตรี ของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 9 ทุน โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่น 5 จำนวน 4 ทุน และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จำนวน 5 ทุน มี 2 คณะ คือ พยาบาล กับครู โดยจัดการมอบทุนการศึกษาแบบไม่ผูกมัดและไม่ต้องชดใช้ทุนคืน ซึ่งเชื่อว่าเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนจะตั้งใจเรียนจนจบการศึกษาที่ตั้งใจไว้ และนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาจังหวัดเชียงรายต่อไปในอนาคต


///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories