20 พฤษภาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายร่วมขับเคลื่อนเมืองแห่งกีฬาเชียงรายสปอร์ตซิตี้

1 min read

***เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2567 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย โดยมีนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริการสมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2567 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย พร้อมประธานฝ่ายกีฬา ผู้แทนฝ่ายกีฬา ทุกชนิดกีฬา รวมทั้ง นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม

***นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งที่ประชุม ในการเตรียมความของสมาคมกีฬาฯ ในการเตรียมจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 21-31 มีนาคม 2567 และ การแข่งขันกีอาวุโสแห่งชาติ เมืองโอ่งเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2567 ที่จังหวัดราชบุรี ขณะนี้ทางสมาคมฯ มีความพร้อมในการจัดส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขัน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเชียงราย

***นายวันชัย จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวในช่วงท้ายว่า ในฐานะที่ดำรงดำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมที่ร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกับสมาคมกีฬาฯ ในการสร้างนักกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดกีฬาในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาเมืองแบบสามมิติ ที่ชาวเทศบาลนครเชียงราย จะมีสุขภาพแข็งแรง จากการออกกำลังกาย และสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมา ปัจจุบันได้ผลักดันให้โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โชว์ความสามารถของเด็กนักเรียนที่ชอบกีฬาออกมา เพื่อมุ่งสู่นักกีฬาระดับจังหวัดและประเทศต่อไป

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories