14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายจัดปอยหลวงพร้อมก้าวสู่ปีที่8ด้วยหลักสูตรที่ท้าทาย

***วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย รุ่นที่ 7 นำเสนอผลงานที่ได้เรียนมาทั้ง 8 หลักสูตร 24 รายวิชา โดยถ่ายทอดออกมา เป็นการแสดงดนตรี การฟ้อน และประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งการวาดรูป อบรมเชิงปฏิบัติการสุรปผล และ แสดงผลงานการฝึกศึกษา (ปอยหลวง) ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ดำรงค์ ดีแก้ว ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ร่วมในกิจกรรม

***นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามถือว่าเป็นปีที่ 7 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 จากแนวคิดที่ต้องให้การศึกษาเข้าถึงได้ทุกวัย จึงก่อเกิดมหาวิทยาลัยวัยที่สามขึ้นมา และได้ร่วมมือกับหลายฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน #โดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุก ๆ คน ซึ่งเชื่อว่าอนาคตจะเป็นสิ่งที่ท้าทาย ที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีมาก ๆ ขึ้นไป โดยจะมีการเชื่อมโยงกับ พื้นที่ชุมชนดอยสะเก็น “คีรีชัยยามะ” ที่จะมีการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ได้มีการถ่ายทอดความรู้จากผู้สูงวัยของมหาวิทยาลัยฯ สู่นักเรียน และลูกหลานก็จะนำประสบการณ์สมัยปัจจุบันเล่าสู่ผู้สูงวัย ในการร่วมกันปรับตัวในสังคมของทั้ง 2 รุ่นเข้าด้วยกัน

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading