14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายร่วมยกย่องและเชิดชูผู้หญิงเก่งเนื่องในวันสตรีสากล

***วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล ทางเทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้ความสำคัญกับสิทธสตรี ได้จัดกิจกรรมเพื่อยกย่อง และเชิดชู พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้หญิงเก่งในเขตเทศบาลนครเชียงราย และเครือข่าย ซึ่งจุดนี้จะเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับ ซึ่งบุคคลนั้น อาจจะเก่งในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องครอบครัว การทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ในอนาคต และเชื่อว่าผู้หญิงทุกคน เป็นหญิงเก่งได้เช่นกัน

***ทั้งนี้ การจัดงานสตรีสากลเป็นประจำทุกปีของทางเทศบาลนครเชียงราย เริ่มต้นจากการเดินรณรงค์ให้ทราบถึงวันสตรีสากล ไปโดยรอบเขตเทศบาลฯ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชน และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน และมีสิทธิเท่าเทียมกัน จากนั้นนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้หญิงเก่งจำนวน 96 คน พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับการผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นหญิงเก่ง เนื่องในวันสตรีสากล

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading