18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ดำหัวนายกเทศมนตรีนครเชียงรายสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

***เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายนำ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พี่น้องประชาชน 65 ชุมชน 4 เขตร่วมสืบสานประเพณีการดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุแต่ละเขตในช่วงป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อเริ่มต้นรับปีใหม่ด้วยการใช้น้ำขมิ้นส้มป่อย และสิ่งของเครื่องสักการะ มอบแก่ผู้ที่ตนนับถือ เพื่อเป็นการขอขมาที่อาจมีการล่วงเกิน อีกทั้งเป็นการแสดงความเคารพและขอพรปีใหม่

***จากนั้น พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนคร พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย 65 ชุมชน 4 เขต คณะกรรมการตลาดสดเทศบาล ชมรมร้านเสริมสวย ภาคเอกชน #จัดพิธีสูมาคารวะสระเกล้านายกเทศมนตรีนครเชียงรายและคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

***ในโอกาสสำคัญนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขออารธนาองค์พญามังรายมหาราช จงดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

Loading

More Stories