18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธี “แห่ไม้ค้ำสรี-ห่มผ้าพระธาตุวังซาง”

***เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำประชาชนจาก 65 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วม”พิธีแห่ไม้ค้ำสรี” พิธีกรรมที่สืบทอดกันมาจากการที่ศรัทธาพุทธศาสนิกชนนำไม้ไปค้ำที่ต้นโพธิ์ หรือ ต้นสลี เปรียบเสมือนการค้ำชูพระพุทธศาสนาตามความเชื่อของชาวล้านนา และถือโอกาสได้ร่วมกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

***เมื่อปี 2546 นายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับเมตตาจากพระธรรมราชานุวัตรและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการนำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่พระธาตุวังซาง พร้อมนำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากสมเด็จพระสังฆราชเมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา มาปลูกไว้ในครั้งนั้น

***ปัจจุบัน พุทธสถานพระธาตุวังซางได้ถูกบูรณะให้มีความสวยงาม เทศบาลนครเชียงรายได้รับมอบพื้นที่บริเวณพระธาตุฯ กว่า 58 ไร่ พัฒนาให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม แหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา และเป็นปอดพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของชาวเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories