18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ผวจ.เชียงราย-นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1386

***เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง ชาวเชียงราย นักท่องเที่ยว ร่วมตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปี๋ใหม่ไทย วันสงกรานต์ ”ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1386” โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 73 รูป เริ่มตั้งแต่แยกสุริวงค์ จนถึง แยกศาล ถนนธนาลัย

***นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ขอชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวทุกคน มีความสุขกับประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาช้านาน และรับแต่สิ่งดีในวันปีใหม่ไทย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories