18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสรงน้ำ

***เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นปีใหม่ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับความเมตตาจากพระครูศรีวรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง นำ“พระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์” ออกมาขึ้นรถบุษบกออกมาตามถนนธนาลัยใจกลางเมืองเชียงราย เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะบูชา และสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองจ.ศ.1386 วันที่ 13 เมษายน 2567

***พระพุทธสิหิงค์” หรือที่ทางล้านนาเรียกกันว่า “พระสิงห์” พระพุทธสิหิงค์สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช 700 ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานยังดินแดนประเทศไทย ก่อนที่จะมาสู่ดินแดนล้านนาคือ เชียงราย เชียงใหม่ โดยประดิษฐานอยู่ที่เชียงใหม่ยาวนานที่สุดคือ 255 ปี ส่วนพระสิงห์ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระสิงห์เมืองเชียงรายนี้ก็ได้สร้างจำลองขึ้น โดยประดิษฐานอยู่ในพระวิหารแก้ว หรือหอพระสิงห์ จ.เชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories