14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีอัญเชิญพระเจ้าสะเปาคำวัดเชียงยืนชุมชนสันโค้ง

***เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดพิธีอัญเชิญพระเจ้าสะเปาคำ วัดเชียงยืน ชุมชนสันโค้ง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมืองจ.ศ.1386 พระเจ้าสะเปาคำ เป็นพระพุทธรูปคู่วัดคู่บ้านชุมชนสันโค้งหลวง เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทเขิน วัตถุเครื่องเขิน ตุงนักษัตร สัปทนล้านนา ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระเจ้าสะเปาคำ โดยมีท่านพระครูประพัฒน์รัตนพงศ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน พร้อมพี่น้องชุมชนสันโค้งหลวง ร่วมประกอบพิธีที่วัดเชียงยืน ชุมชนสันโค้งหลวง เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมืองจ.ศ.1386

***พระเจ้าสะเปาคำ เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวชุมชนสันโค้งหลวงได้บอกเล่าสืบต่อกันมา พระเจ้าสะเปาคำ องค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างจากเมืองเชียงรุ่ง หรือเมืองสิบสองปันนา มลฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเชื่อว่าในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองสิบสองปันนา เวลารุ่งสว่างพอดี จึงตั้งชื่อ พระพุทธรูปองค์นี้ตามความเชื่อว่า พระเชียงรุ่ง ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีผู้นำพระพุทธรูปสะเปามาถวายให้กับพระสงฆ์วัดเชียงยืน

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading