18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ศาลเยาวชนเชียงรายจัดไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเฉลิมพระเกียรติ เปิดนิทรรศการให้ความรู้ประชาชนให้บริการไม่มีค่าใช้จ่าย

1 min read

***เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 พ.ค.2567 ที่ชั้น G บริเวณหน้า Art Gallery ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อ.เมืองเชียงราย น.ส.รัตนกุล ธัญธนวิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เปิดนิทรรศการ ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าใจ เข้าถึง และได้ข้อมูล ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง มีผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมเปิดนิทรรศการ มีประชาชนให้วามสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการขอข้อมูลการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและร่วมเล่นเกมส์ทายปัญหารับของรางวัลจำนวนมาก

***น.ส.รัตนกุล ธัญธนวิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เล็งเห็นความสำคัญของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ซึ่งเป็นนโยบายของศาลยุติธรรมและประธานศาลฎีกาที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่าการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องสามารถทำได้และมีประโยชน์อย่างไร โดยเฉพาะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายมีคดีฟ้องร้องที่มีความเกี่ยวข้องกับเยาวชนโดยเฉพาะคดีฟ้องหย่าและการอุปการะเลี้ยงดูรับรองบุตรมีจำนวนมากเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ และจะทำอย่างไรให้คดีดังกล่าวมีปริมาณลดลงและประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก โดยประชาชนที่มีปัญหาเรื่องคดีดังกล่าวสามารถมายื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ก่อนฟ้องได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ทางศาลจะมีผู้ทำหน้าที่ประนีประนอมช่วยในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน หลังตกลงกันได้จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้ศาลพิจารณายอมความ แล้วนำสัญญาประนีประนอมและคำพิจารณาของศาลไปดำเนินการหย่าได้เลย ซึ่งคู่กรณีต้องดำเนินการตามสัญญาและคำพิจารณาของศาลต่อไป หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามสัญญาประนีประนอมและคำพิพากษาศาล ฝ่ายที่ถูกกระทำก็สามารถมาขอให้ศาลออกคำสั่งให้อีกฝ่ายดำเนินการตามสัญญาได้โดยไม่ต้องยื่นฟ้องใหม่อีก ทำให้ประชาชนที่มีปัญหาดังกล่าวไม่เสียเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป และไม่เสียสุขภาพจิตด้วย

น.ส.รัตนกุล ธัญธนวิน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories