14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายร่วมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้-ทำฝาย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี

***เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และทำฝาย เนื่องในโอกาสวันที่ 3 มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมส่วนราชการ พสกนิกร ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วัดดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จ.เชียงราย

***วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ นำโดยพระอาจารย์วิบูล ธัมมเตโช ที่ปรึกษาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลป่าหลังการปลูก โดยปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ) ส่งผลให้พืชพันธุ์ในพื้นที่มีอัตราการรอดตายสูง และมีศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชา ดอยอินทรีย์ เพื่อการเรียนรู้และรักษาป่าอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลายจากไฟป่าที่เกิดจากการดำรงชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ล้อมรอบป่า ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 8,082 ไร่

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading