14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

นายกวันชัยร่วมเครือข่ายชุมชนปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลก

***เมื่อเวลา 09.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนป่างิ้ว ชุมชนดอยสะเก็ด ชุมชนหนองปึ้ง และประชาชนชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตามคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567  “ ฟื้นผืนดิน  สู้วิกฤติภัยแล้ง”

***เทศบาลนครเชียงรายมีนโยบายให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง ขับเคลื่อนการสร้างเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีมีความร่มรื่นสวยงาม ขยายสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นปอดของเมือง และเพิ่มพื้นที่การออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading