18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

กระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม มหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 12 ที่เชียงราย

1 min read

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 มิ.ย. 2567ที่ห้องยูโทเปีย โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย นางเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม มุ่งไกล่เกลี่ยหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล แทนการฟ้องคดี และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โดยมี ว่าที่ร.ต.ศราวุธ จันทวงศ์ รองผวจ.เชียงราย กล่าวต้อนรับ น.ส.จักษณาปัญญาสิทธิ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคีเครือข่าย สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นางเอมอร เสียงใหญ่
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ว่าที่ร.ต.ศราวุธ จันทวงศ์
รองผวจ.เชียงราย

***น.ส.กษณา ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ก่อให้เกิดหนี้สินครัวเรือนและหนี้บุคคลเพิ่มมากขึ้นกว่า 100,000ราย กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทางรัฐได้มีความพยายามช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับกรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 12 จังหวัดเชียงราย” ซึ่งมีหน่วยงานหลักคือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ทำการกู้ยืมเงินของ กยศ. นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และให้บริการประชาชนโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” และการบรรยายเรื่อง “สร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี และกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป”

***นางเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน” ในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญ คือ การไกล่เกลี่ยหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล แทนการฟ้องคดี ตลอดจนการสร้างการรับรู้และยอมรับเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท พ.ศ. 2562 ปัญหาหนี้สิน ให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล และในส่วนของลูกหนี้หลังศาลพิพากษาตามระเบียกรมบังคับคดี ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์ฟ้อง หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญา ได้รู้สิทธิตามกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทางกฎหมาย ตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงิน

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์ในกรณีก่อนฟ้อง กยศ. ปลดภาระผู้ค้ำ ขยายระยะเวลาการผ่อนปรับลำดับการชำระสถาบันการเงินอื่นๆ ผ่อนผันการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดดอกเบี้ย ลดค่างวดรายเดือน งดฟ้องดำเนินคดี และรับเงื่อนไขปลดผู้ค้ำประกัน สำหรับในส่วนของชั้นบังคับคดี หรือหลังคำพิพากษา ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ การผ่อนชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้ งดยึดทรัพย์ งดขายทอดตลาดลูกหนี้จะไม่ถูกบังดับคดี

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories