14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เปิดอย่างยิ่งใหญ่การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์”

นายวันชัย จงสุทธานามณี (กลาง)
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

***เมื่อเวลา 17.30 น. วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายเจตณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” ระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2567 พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และห่างไกลจากยาเสพติด

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ว่าที่ร.ต.ศราวุธ จันทวงศ์ (กลาง)
รองผวจ.เชียงราย
นายสุรพล เจริญภูมิ (ขวา)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

“กีฬาสามัคคี สปอร์ตซิตี้ ที่เชียงราย”

ขอบคุณข่าว/ภาพจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading