14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

นายกวันชัยลงพื้นที่รับฟังและเร่งแก้ปัญหาสาธารณูปโภคให้กับพี่น้องชุมชนเขต 3 นครเชียงราย

***เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่หลังจากได้รับฟังการสะท้อนปัญหาด้านต่างๆ อาทิ สาธารณูปโภค ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน และได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที

***โดยทางพี่น้องชุมชนเขต 3 นครเชียงรายต่างขอขอบคุณนายกวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารที่ลงมารับฟังปัญหา พร้อมดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมกันนี้ พี่น้องชุมชนจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนนครเชียงรายให้เป็นนครแห่งความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading