25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

วันครูเชียงรายมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นแห่งปี 4 ปี ศึกษาธิการเชียงรายพัฒนานักเรียนสู่ 4.0

1 min read

***เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 16 ม.ค. 2562 ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมืองเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสนง.พื้นที่ประถมศึกษา เขต 1 สนง.มัธยมศึกษา เขต 36 และโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสามเณรจำนวน 63 รูป เนื่องในวันครู 16 มกราคม ประจำปี 2562 มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและข้าราชการครูจากโรงเรียนต่างๆร่วมทำบุญตักบาตรกว่า 300 คน

***ต่อมาเวลา 08.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานวันครูประจำปี 2562 เยี่ยมชมบูธวิชาการจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในโครงการ “คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0” นายอดุลย์ นันท์ปัญญา ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับ ผวจ.เชียงราย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระสงฆ์ 9 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน นายมณี จานโอ ผู้แทนครู อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายพรหมเมศร์ สรรพศร ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และ เชิญผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ นายเทพชัย ร่มโพธิ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ครูอาวุโสในประจำการกล่าวคำปฏิญาณตน นายมนต์ชัย ปาณธูป ผอ.สพม. 36 อ่านสารคำขวัญวันครูจาก พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีคำขวัญวันครูว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” ผวจ.เชียงรายกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันครู และมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูดีเด่นประจำปี 2562 จำนวน 211 คน เป็นอันเสร็จพิธี

***นิทรรศการโครงการ “คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0” เป็นการแสดงผลงานการศึกษาในรอบ 4 ปีของการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเร่งพัฒนางานการศึกษาทั้งระบบ ให้การศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ในทุกระดับและทุกประเภท มีการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และการพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาทุกคน รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้การดำเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยมีการบูรณาการจัดงานร่วมกับการจัดงานวันครู ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 63 ในปีพ.ศ. 2562 นี้

***การจัดนิทรรศการเป็นการแสดงผลงานความสำเร็จเชิงประจักษ์ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นที่ 1 คุณธรรมนำครูไทย นำเสนอเรื่องศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 10 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา การพัฒนาครูทั้งระบบ การส่งเสริมความก้าวหน้า และยกย่องเชิดชูเกียรติครู สวัสดิการและสวัสดิภาพครู การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากโรงเรียนห้วยแม่ซ้าย สพป.เชียงรายเขต 1

***ประเด็นที่ 2 สานพลังเครือข่าย นำเสนอเรื่องการมีส่วนร่วมจากพลังประชารัฐ และความร่วมมือต่าง ๆ ทวิภาคี การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ การมีงานทำ การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ การพัฒนาโครงค่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การจัดระบบฐานข้อมูล BIG DATA การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในการกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่าย จากคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย

***ประเด็นที่ 3 สร้างเด็กไทย 4.0 นำเสนอเรื่องผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ 10 สมรรถนะเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ดิจิทัลเพื่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สมพ.36 , โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป.เชียงรายเขต 1 และโรงมารีย์รักษ์เชียงราย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 759 ครั้ง

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *