14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

สมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมเชียงรายจัดหล่อเทียนพรรษา 9 ต้น ถวาย 9 วัดอำเภอพาน “นายกอบจ.เชียงราย” ประธานหล่อเทียน

1 min read
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

***เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 7 ก.ค.2567 ที่จุดเรียนรู้หนังกลางแปลงระบบฟิล์ม ท่าบันเทิง ริมแม่น้ำกก ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเทน้ำผึ้งหล่อต้นเทียนพรรษาจำนวน 9 ต้น ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ปีที่ 15 ประจำปี 2567 เพื่อเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจดำรงตนเป็นพุทธมามก สืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของชาวล้านนา ในช่วงก่อนเทศกาลเข้าพรรษา ก่อนนำต้นเทียนทั้ง 9 ต้น ไปถวายยังวัดในเชตอำเภอพาน จ.เชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ วัดเขื่อนเมือง วัดป่ากว๋าว วัดป่าส้าน วัดป่าแขม วัดป่างิ้ว วัดห้วยประสิทธิ์ วัดบ้านใหม่ วัดสันขี้เบ้า และวัดป่าไผ่ ตามลำดับ โดยสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมเชียงราย ร่วมกับ สมาคมขัวศิลปเชียงรายชมรมผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เชียงราย ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน  นักจัดรายการ และสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดเชียงราย

***โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก และผู้สนับสนุนโครงการได้แก่ นายพิชิต สิทธิวงค์ อุปนายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย นายสมควร ราษี ประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เชียงรายและในฐานะผู้อำนวยการสถานีวิทยุปันเกยเรดิโอ สถานีวิทยุซันชาร์ยเรดิโอ สถานีวิทยุบัสสเตชั่น และทีวีออนไลน์เชียงรายแชลแนล บริษัทโตโยต้าเชียงราย  กลุ่มแพเปียกน้ำกกแม่ยาว  สมกำกึด บ้านตอดแกลอลอรี่ บริษัท สิทธิวงค์ อาร์ต-เฟรม จำกัด หจก.สมศักดิ์วัสดุก่อสร้าง กลุ่มฮักเจียงฮาย หนังสือพิมพ์อาณาจักรพายัพ ศูนย์ช่าวนิวส์ 24  ปูน ปูน รีสอร์ท ชมรมตลาดศิริกรณ์ วงดนตรีพิศมัยบ้านดู่มหาลูกทุ่งล้านนา โกมแก้วตุงตอง  ธีร์ เชียงราย ดาหลาดอกไม้สด เฮียเบิ้ม น้ำแข็ง ขนส่งเวียงยองล้านนา สบู่สมุนไพรเวียงยอง สากลการเกษตร 2015  จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ด้วยพลังแห่งความศรัทธาสามัคคี ก่อนนำถวายเทียน 9 ต้นในวัดพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ วัดเขื่อนเมือง วัดป่ากว๋าว วัดป่าส้าน วัดป่าแขม วัดป่างิ้ว วัดห้วยประสิทธิ์ วัดบ้านใหม่ วัดสันขี้เบ้า และวัดป่าไผ่ ตามลำดับ

***ประเพณีหล่อเทียนเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมาตั้งแต่โบราณกาล เพื่อนำต้นเทียนพรรษาไปทอดถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ ที่ต้องจำพรรษาอยู่ในวัดวาอารามหรือสำนักสงฆ์ สำหรับใช้เป็นแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน อันเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจ ก่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนในชุมชน และการร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ในพระบวรพุทธศาสนา เป็นกลไกสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สืบทอดและเผยแผ่ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่งดงามของชาวพุทธสืบไป
ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพจาก : คุณสมควร ราษี ประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading