14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เรือนจำกลางเชียงราย เปิดร้านกาแฟ “หับเผยคาเฟ่” ส่งเสริมผู้ต้องขังประพฤติดีใกล้พ้นโทษฝึกงานบริการ คืนคนดีสู่สังคม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ประธานเปิดร้าน

1 min read

***เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ค.2567) ที่บริเวณลานสนามด้านหน้าเรือนจำกลางเชียงราย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานพิธีเปิดร้านหับเผยคาเฟ่ by กลางเชียงราย โดยมี นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมากภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นของเงาร่มไม้ภายในร้าน

***นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์มีภารกิจในการควบคุม ดูแล และแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยให้นโยบายเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังในสาขาอาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจน ส่งเสริมผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม ที่มีความประพฤติดีใกล้พ้นโทษออกให้บริการประชาชนทั่วไป เป็นการจัดตั้งเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อฝึกอบรมทักษะความรู้ประสบการณ์ และแนวทางการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว อยู่ร่วมกับสังคมได้หลังพ้นโทษ ตามคำขวัญที่ว่า “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส”

***นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันความนิยมในการดื่มกาแฟคั่วบด หรือ กาแฟสดของประชาชนมีทุกระดับชั้น ด้วยคุณสมบัติอันหอมกรุ่น รสชาติที่ขมแต่อร่อยและมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความสดชื่นให้ผู้ดื่มได้ ทำให้กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่เป็นสากล การดื่มกาแฟจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย การบริโภคกาแฟจึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของหลายคน ดังนั้น เรือนจำกลางเชียงราย จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างร้านกาแฟขึ้น ภายใต้ชื่อร้าน “หับเผยคาเฟ่ by กลางเชียงราย” เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม”เพื่อให้ผู้ต้องขัง ได้ฝึกวิชาชีพด้านการให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ญาติผู้ต้องขัง ทนายความ พนักงานสอบสวน และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ รวมทั้งประชาชนหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วย

***ผู้บัญชาการเรีอนจำกลางเชียงราย กล่าวด้วยว่า ร้านหับเผยคาเฟ่ by กลางเชียงราย เป็นร้านกาแฟคุณภาพ Clean Food Good Tast อันเกิดจากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง แดน 4 สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม” ดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย 8 มิติ ยกระดับสร้างการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารงานราชทัณฑ์ พัฒนาและต่อยอดการศึกษา การฝึกวิชาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน อันเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยให้ผู้ต้องขัง คิดดี ทำดี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนให้ได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และนำความรู้ที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษ

***ทั้งนี้ ร้านหับเผยคาเฟ่ by กลางเชียงรายแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นตรงริมกำแพงทางเข้าเรือนจำเป็นอาคารไม้ทรงโบราณประยุกต์ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ภายใต้ต้นฉ่ำฉา หรือต้นจามจุรี ภายในร้านมีบริการจำหน่ายกาแฟสดจากยอดดอย และมีเบเกอรี่ ขนมไทย ซึ่งได้รับการรับรองว่ามาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย จัดจำหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่ ญาติที่มาเยี่ยม และประชาชนโดยทั่วไป ในราคาที่ไม่แพง นอกจากนี้ยังมีบริการล้างรถ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

***นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย เปิดเผยว่า ชื่อ “หับเผย” มีที่มาคือในอดีตเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำตอนเช้าก็จะมีการเปิดประตู โดยเรียกขานกันว่า “เผย” พอเลิกงานก็จะปิดประตูเรียกว่า “หับ” ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้กัน จึงนำคำสองคำนี้มารวมกันเรียกว่า “หับเผย” ตั้งเป็นชื่อร้านค้าของเรือนจำ ซึ่งเปิดขึ้นมาเพื่อฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังที่ใกล้จะได้รับการปล่อยตัว เพิ่มโอกาสคืนคนดีสู่สังคม

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และภาพบางส่วนจาก :  ร้านหับเผยคาเฟ่ by กลางเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading