14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“อภิชา” คัมแบ็คคว้าประธานสทท.เชียงรายไร้คู่แข่ง วางยุทธศาสตร์ 7 ข้อ ขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชียงราย

นายอภิชา ตระสินธุ์
ได้รับคัดสรรเป็น
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย

***เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 มิ.ย.2562 ที่โรงแรมเดอะเฮอริเทจ นายประธาน อินทรียงค์ ผอ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย (สทท.เชียงราย) เนื่องจากนายกิตติ ทิศสกุล อดีตประธานสทท.เชียงรายได้หมดวาระลง มีนายประยูร แก้วเดียว ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือ เขต 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานคัดสรร นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และนายสิทธิพงษ์ สิริบุญ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เป็นกรรมการ มีสักขีพยานจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.สำนักงานเชียงราย นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผช.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พ.อ.ศุภพิชศ์ เผื่อนงูเหลือม ผู้แทน ผบ.มทบ.37 พ.ต.ท.ฉันทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารีย์ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย น.ส.มัณฑนา สินนะ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูล สำนักงานจังหวัดเชียงราย และ ว่าที่พ.ต.ชัยณรงค์ ละครเขต ผอ.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มีผู้ลงสมัครคัดสรร 1 คน คือ นายอภิชา ตระสินธุ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย อดีตประธานสทท.เชียงราย ผลการลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาเป็นเอกฉันท์ 3 เสียง ให้นายอภิชาดำรงตำแหน่งประธานสทท.เชียงราย โดยจะประกาศรับรองผลการสรรหาในวันที่ 18 ก.ค.2562 และอยู่ในวาระจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563

นายประธาน อินทรียงค์
ผอ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายประยูร แก้วเดียว
ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือ เขต 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นประธานคัดสรร
นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
เป็นกรรมการคัดสรร
นายสิทธิพงษ์ สิริบุญ
อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
เป็นกรรมการคัดสรร

***นายอภิชา กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการสรรหาที่ดำเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งตนจะได้ทำงานสานต่อด้านการท่องเที่ยวในสิ่งที่เชียงรายควรจะเป็น จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง แต่ยังคงต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดไปอีก ใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเข้าไปสู่ทิศทางที่ชัดเจน โดยจะดำเนินยุทธศาสตร์สอดคล้องกับภาครัฐ 7 ประการ ได้แก่ 1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2) การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการและเพิ่มทักษะบุคคลากรการท่องเที่ยว 4) การพัฒนาตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5) การพัฒนาการบริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 7) การประเมินดัชนีชี้วัด “วิสัยทัศน์” ที่วางไว้ในแผนแม่บท โดยเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกกำหนดขึ้นในสมัย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คือ “เชียงราย เมืองท่องเที่ยวสากล (น่าอยู่ น่าเที่ยว เศรษฐกิจมั่นคง สิ่งแวดล้อมดี สังคมมีความสุข)

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *