14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

สมเด็จพระเทพฯเปิด “รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

1 min read

***เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิด ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อโรงพยาบาลศูนย์ฯ และทรงปลูกต้นจามจุรีซึ่งเป็นหน่อเดียวกันกับต้นจามจุรีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***ต่อจากนั้นได้เสด็จเข้าภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทอดพระเนตรนิทรรศการที่แสดงถึงการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิชาต่างๆ และโครงการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เกี่ยวข้องต่อการสนับสนุนงานของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี, ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์, สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์โรคหัวใจและศูนย์สายตา ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์โรคหัวใจและศูนย์สายตา จากนั้นทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล และทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา

***โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ด้วยเงินงบประมาณประมาณ 2,800 ล้านบาท การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 พร้อมเปิดให้บริการรักษาเบื้องต้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ก่อนจะขยายไปสู่การรักษาระดับสูงต่อไป โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ใช้ทั้งการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์และตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปในทุกโรค โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Cr. ปชส. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *