1 มีนาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ก.แรงงานจัดประชุมสิทธิแรงงานข้ามชาติอาเซียน 10 ประเทศ

1 min read

***เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.พ.2562 ที่ห้องยูโทเปีย 2 โรงแรมเลอ เมอริเดียน อ.เมืองเชียงราย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุม คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 (The 12th Meeting of the ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Protection of the Rights of Migrant Workers – 12th ACMW Meeting) ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ.2562 ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครอง ดูแล และส่งเสริม ด้านสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ให้มีความถูกต้อง ยุติธรรม และเป็นธรรม ตามสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎหมายแรงงานข้ามชาติของแต่ละประเทศ มีว่าที่ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผวจ.เชียงราย กล่าวต้อนรับ มีผู้แทนสมาชิกอาเซียนจาก 10 ประเทศ ได้แก่ ลาว เมียนมา กัมพูชา มาเลย์เซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บรูไน และไทย ร่วมประชุม

***นายสุรเดช กล่าวว่า คณะทำงาน ACMW ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 มีการดำเนินงานมาโดยตลอด ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การถ่ายโอนเทคโนโลยี การเปลี่ยนโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ เป็นต้น ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานอาเซียนต่อจากประเทศสิงคโปร์ ภายใต้คำขวัญ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ( Advancing Partnership for Sustainability) งานของคณะทำงาน ACMW จะถูกขับเคลื่อนให้มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทของ ACMW และมีการริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆภายหลังปี 2563 พร้อมทั้งผลักดันให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลไกระหว่างประเทศ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติ และการกระชับความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) , องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์การสหประชาชาติ (UN)

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 378 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *