18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

วัฒนธรรมเชียงรายจัด “แฟชั่นผ้าทอ-ปักชาติพันธ์น้ำโขง” อลังการ ร่วมกันพัฒนากลุ่มจังหวัดน้ำโขงและประเทศเพื่อนบ้านสู่การค้าโลก

1 min read

***เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 ส.ค.2563 ที่ห้องบอลลูน โรงแรมเอ็มบูติค ชุมชนป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผวจ.เชียงราย เปิดการประกวดและมอบรางวัลการออกแบบผ้าทอ-ผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าทอ-ผ้าปักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีความหลากหลายในเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าผ้าปัก-ผ้าทอ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าปัก-ผ้าทอของจังหวัดเชียงรายผ่านการประกวดการออกแบบการแต่งกายผ้าทอ-ผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีน.ส.นาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยกล่าวความเป็นมาของโครงการฯ นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย น.ส.รัชนี ตรัยตรึงโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย อ.สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ และนายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand Thailand Host City In Chiangrai 2020 ร่วมงาน

นายภาสกร บุญญลักษม์
รองผวจ.เชียงราย
น.ส.นาถนิศา สุขจิตต์
ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สนง.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

***น.ส.นาถนิศา กล่าวว่า สนง.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสร้างความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMVT ที่มีศิลปวัฒนธรรมใกล้ชิดกันมาก นำไปสู่การสร้างสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สร้างการพัฒนาในเชิงสุนทรียะ การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจสู่ตลาดโลก  โดยขยายพื้นที่โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง จากเดิม 4 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม เพิ่มขึ้นอีก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาต่างๆ  มีผู้ส่งผลงานเข้ามาประกวดในครั้งนี้จำนวนมาก ที่มีความสวยงามคงอัตลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นชาติพันธ์ไว้ได้เป็นอย่างดี

***นางจิตรา กล่าวว่า สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ได้ส่งผลงานเข้าประกวดผ้าทอ-ผ้าปักลวดลายกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 65 ชิ้นงาน เป็นการออกแบบที่มีความสวยงาม ร่วมสมัย สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านผ้าทอ-ผ้าปัก พร้อมการสาธิต การออกร้านจำหน่ายผ้าทอ-ผ้าปัก การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าทอ-ผ้าปักชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง และการประกวดการออกแบบการแต่งกายด้วยผ้าทอ-ผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง


***ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สายสุนีย์ แซ่เติ๊น ในชื่อชุด เมี่ยนประยุกต์ลายปัก รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ฐานิตา แซวากู่ ชื่อชุด เดรสอาข่า แฟชั่น รับเงินรางวัล 13,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สุขาวดี ปิยะทะ ชื่อชุด ไทยลื้ออีวี่น้อย รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ สุริยา วงศ์ชัย ชื่อชุด เดอะ คัลเลอร์ฟูล ออฟ แม่โขงริเวอร์ คัลเจอร์ โคลธ บาย ลื้อลายคำ, อนันต์ชัย ประเสริฐ ชื่อชุด ชาติพันธ์หนึ่ง, อชิรญา วลีพรไพบูลย์ ชื่อชุด อิ้วเมี่ยนร่วมสมัย และฐานิตา แซวากู่ ชื่อชุด เดรสตามหาอินเตอร์ รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *