20 พฤษภาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เชียงราย 210 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชน อยู่เย็นเป็นสุข”

1 min read

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ส.ค.2563 ที่อาคารเชียงแสน ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า GMS ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม อดีตรมต.วัฒนธรรม เปิดเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชน อยู่เย็นเป็นสุข” มีว่าที่ร.ต.ณรงค์ โรจนโสธร รองผวจ.เชียงราย นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย 13 เครือข่ายคุณธรรม จาก 210 องค์กร กล่าวประกาศเจตนารมย์และร่วมลงนาม

***หลังจากนั้นเป็นการแสดงธรรมบรรยายโดย พระเมธีวชิโรดม อธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์  บรรยายพิเศษ “การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  ผอ.ศูนย์คุณธรรม การบรรยายสรุปทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดเชียงราย โดย ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ,  ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง และ ดร.ภรณี  แก้วบวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเวทีเสวนา “ต้นแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย” โดย พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ปิยวณฺโณ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย พระครูสุจิณวรคุณ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย นายศุภเดช ไปรเวทย์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย นายเฉิด เมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลแม่สรวย นายวีรศักดิ์ กิตะพาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ภายในงานมีตลาดนัดคุณธรรมโดยการออกร้านจำหน่ายสินค้าและบูธนิทรรศการจากกลุ่มเครือข่ายคุณธรรมด้วย

***นายวีระ กล่าวว่า การเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ส่งผลต่อวิธีคิดและวิถีชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบันให้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ประเด็นปัญหาด้านคุณธรรมปรากฏให้เห็นทางสื่อต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาครอบครัว เด็ก และเยาวชน สะท้อนถึงความบกพร่องทางคุณธรรม จริยธรรม แม้สังคมมีการพัฒนาขึ้นแต่การยึดมั่นในคุณธรรมความดีกลับลดลง สมัชชาคุณธรรมจึงเป็นเวทีกลางที่ทำให้คนที่ตระหนักยึดมั่นในการทำความดีเพื่อสังคมได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกัน ร่วมหาแนวทางสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อความผาสุขของคนในสังคม การประกาศเจตนารมย์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในวันนี้จึงเป็นการผนึกกำลังเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความดีงามและความสุขด้วยการสร้างสังคมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *