16 สิงหาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“อาทู่” ผจก.ศูนย์เครือข่ายอาข่าฯเชิญ “อพท.-ททท.” ชมโล้ชิงช้า ไหว้เทพเจ้าแห่งฝน รับนักท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมอาข่าในเมือง

1 min read

***เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2563 ที่ศูนย์เครือข่ายวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า ชุมชนบ้านใหม่ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.สำนักงานเชียงราย (ททท.เชียงราย) นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย (สสทน.เชียงราย) พร้อมคณะองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เยี่ยมชมกิจกรรมโล้ชิงช้าหรือ “แย้ขื่ออ่าเผ่ว” ของชนชาติพันธ์อาข่าและกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีตำข้าวปุ๊ก การเต้นรำหระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ (บ่อฉ่องตุ๊) การกินข้าวสังสรรค์ด้วยอาหารอาข่าต้อนรับแขกผู้มาเยือน มีนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน มี นายไกรสิทธิ์ (อาทู่) สิทธิโชดก ผจก.ศูนย์เครือข่ายวัฒนธรรมอาข่าและชาวอาข่าในพื้นที่อำเภอเมืองให้การต้อนรับ

นายไกรสิทธิ์ (อาทู่) สิทธิโชดก
ผจก.ศูนย์เครือข่ายวัฒนธรรมอาข่า

***นายอาทู่ กล่าวว่า เทศกาลโล้ชิงช้าอาข่าเป็นประเพณีที่ทำติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีนับแต่บรรพบุรุษ เป็นประเพณีเพื่อเซ่นไหว้เทพเจ้าแห่งฝนที่ได้ประทานน้ำฝนลงมาหล่อเลี้ยงพืชพันธ์ธัญญาหารให้อุดมสมบูรณ์ และต้อนรับพืชพันธ์เกษตรที่ได้เจริญเติบโตเกิดผลผลิตขึ้นในฤดูกาลนี้ ซึ่งชาวอาข่าในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายมีการจัดเทศกาลโล้ชิงช้าขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน  ซึ่งในปีนี้ช่วงต้นกำหนดจัดในวันที่ 25-28 ส.ค.2563 ช่วงหลังในวันที่ 5-9 ก.ย.2563 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการโล้ชิงช้าของหนุ่มสาว การร้องเพลงเต้นรำของชาวอาข่า เช่น เต้นกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น

***สำหรับ   ศูนย์เครือข่ายวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า เป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าอาข่าในด้านวิถีชนเผ่า วัฒนธรรมประเพณี การละเล่นชนเผ่า อาหารการกิน การรักษาโรคและดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังจัดเป็นโฮมเสตย์ให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่าที่อยู่ใกล้ที่สุดในตัวเมืองเชียงราย นายอาทู่กล่าว

น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ผอ.ททท.สำนักงานเชียงราย
นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์   

อ่านแล้ว 548 ครั้ง