14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ตลาดล้านเมืองยืนยันมาตรการคัดกรองโควิดเข้มงวด

1 min read

***เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 นายประดิษฐ์ เหลืองทองเจริญ ผจก.ตลาดล้านเมือง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย ชี้แจงถึงกรณีที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมาตรการการตรวจคัดกรองและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ว่า แนวทางปฏิบัติของตลาดล้านเมืองในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผช.รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการบริหารตลาดล้านเมือง มีความตระหนักและเอาใจใส่ต่อมาตรการของทางสาธารณสุขเป็นอย่างดี ได้มีการเพิ่มมาตรการในการตรวจคัดกรองและการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิที่ด้านหน้าทางเข้าตลาดซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2563 และในปี 2564 ได้มีการเพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวด โดยนำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่รอบตัวอาคารตลาดสดและตลาดเย็น กำหนดให้มีทางเข้า 3 ทาง ซึ่งแต่ละทางมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดล้างมือฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมติดสัญญลักษณ์เป็นสติกเกอร์สีเขียวที่แขนเสื้อของผู้ผ่านการตรวจคัดกรองเข้ามาในตลาด

***นอกจากนี้แล้วยังจัดให้มีการล้างตลาดสดทุกวันและพ่นน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ บริเวณรอบพื้นที่ตลาด อาคารตลาดสด อาคารค้าส่งผัก อาคารค้าส่งผลไม้ ห้องน้ำ ศูนย์อาหาร และไนท์วิลเลจ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี มีการตรวจวัดอุณภูมิผู้ค้าและลูกจ้างผู้ประกอบการค้าทุกคนทุกวัน ทั้ง 3 อาคาร ซึ่งทางผู้บริหารได้นำหนังสือชี้แจงแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เพื่อแจ้งให้ทราบว่าทางตลาดล้านเมืองมีดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี นายประดิษฐ์กล่าว

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading