7 ธันวาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ส.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสานสัมพันธ์ 30 ปี ไทย-คาซัคสถาน ทำวีดีโอเชื่อมวัฒนธรรมสองประเทศร่วมการค้า-ศึกษา-วัฒนธรรม

1 min read

***สมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย นานาชาติ ตัวแทนประเทศไทยในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคาซัคสถาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-คาซัคสถาน โดยเฉพาะการสร้างสัมพันธ์ในด้านการค้าการลงทุน ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านดังกล่าวร่วมกัน เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันต่อไป ซึ่งจะทำให้ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีโลกร่วมกันได้อย่างดีในอนาคต

***น.ส.อาภากร วิภารุ่งโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย นานาชาติ พร้อมด้วย ดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดเชียงราย ได้นำนักเรียนนาฎศิลปและนักดนตรีจากประเทศไทยและคาซัคสถาน ร่วมจัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-คาซัคสถาน และในครั้งนี้ยังเป็นการบุกเบิกความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรก

***นอกจากเรื่องการค้าแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศอย่างเป็นทางการ โดยวิธีเรียนที่ได้ผลลัพธ์ที่ดี ไม่ใช่การท่องจำหรือการเปิดตำราเรียนเพียงอย่างเดียว การได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมารวบรวมเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด การบุกเบิกในครั้งนี้จะเป็นประตูเปิดโลกทัศน์ของเด็กๆให้กว้างมากขึ้น ทางสมาคมฯจึงได้ร่วมหารือกับ อ.นันทนา ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรน์ นนทบุรี จัดทำโครงการนำร่องเพื่อนำคณะครูและนักเรียนเดินทางไปศึกษาดูงานตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัสสถานประจำประเทศไทย น.ส.อาภากรกล่าว

***ดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ ประธานสมาพันธ์sme เชียงราย กล่าวว่า ในการเปิดความสัมพันธ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศที่ต้องการทำการค้าส่งออกและนำเข้า โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายตลาดไปยังประเทศในเเถบเอเชียกลาง ซึ่งสินค้าของประเทศไทยเป็นที่ต้องการของประชาชนในกลุ่มประเทศเหล่านี้ และยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อค่อนข้างดีมากอีกด้วย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 1,252 ครั้ง