1 กุมภาพันธ์ 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ตำรวจพันธ์ดีเกษียณอายุราชการแล้วยังทำจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน “ร.ต.อ.อานุภาพ ปรารมภ์” อดีตตำรวจ สภ.แม่จัน ขวัญใจชาวบ้าน ตามรอยพ่อหลวงให้ลูกชายปลัดกำแพงเพชรกลับมาพัฒนาบ้านเกิด

1 min read
ร.ต.อ.อานุภาพ ปรารมภ์

***ร.ต.อ.อานุภาพ ปรารมภ์ หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกติดปากกันว่า “หมวดภาพ” ทั้งที่ติดยศ “ร้อยตำรวจเอก” แล้วก็ตาม อดีตตำรวจน้ำดี สภ.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่เป็นคู่ชีวิตของ แม่หลวงสังเวียน ปรารมภ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหญิง บ้านสันทางหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน ผู้ก่อตั้ง “กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน วิถีไทย วิถียอง สันทางหลวง” เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย ในฐานะชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน ได้แก่ นายอนุพนธ์ ปรารมภ์ ปัจจุบันเป็นปลัดฝ่ายป้องกัน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และน.ส.รุจิรา ปรารมภ์ ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจหอพักเลิศจันทร์สวย เจ้าของธุรกิจขนส่ง Flash Express/Best Express สาขาม.ราชภัฎเชียงราย ประตู 2 และเจ้าของกิจการ FN Warehouse แม้ว่า “หมวดภาพ” จะเกษียณอายุราชการแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2564 แต่ทุกวันนี้ยังคงทำงานจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนอยู่ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสาร ส่งให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (จันกะผัก) ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.แม่สาย อันเป็นต้นกำเนิดของ “กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน วิถีไทย วิถียอง สันทางหลวง” ที่ได้รับความชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงานจำนวนมากทุกปี

แม่หลวงสังเวียน ปรารมภ์

*** “หมวดภาพ” เล่าว่า ทุกวันนี้มีความสุขดีกับการได้ทำงานช่วยครอบครัว ช่วยสังคม ทำงานจิตอาสาให้แก่ชุมชน ปฏิบัติอาชีพโดยชอบ ตามรอยพ่อหลวง โดยเฉพาะงานที่ทำร่วมกับคู่ชีวิต “แม่หลวงสังเวียน” ในการพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารจำหน่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ส่งผลให้บ้านสันทางหลวงเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น เกิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีผู้สนใจมาดูงานจำนวนมากทุกปี ตนเองมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์จักรพันธ์ฯมารับซื้อผักที่ชาวบ้านปลูกในแปลงรวมของชุมชนในพื้นที่โรงเรียนเก่า สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และยังมีการปลูกผักเพื่อไว้บริโภคภายในครัวเรือนบริเวณตลอดแนวถนนหน้าบ้านใครบ้านมันอีกด้วย  ซึ่งอาคารเรียนบางส่วนที่ยังเหลืออยู่จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชาวบ้านและผู้มาศึกษาเรียนรู้ในอนาคต

***นอกจากนี้ ตนยังทำหน้าที่พัฒนาชุมชนด้วยการตัดหญ้า รดน้ำต้นไม้ภายในชุมชน กวาดเศษใบไม้แห้ง ทำความสะอาดถนนหนทาง งานช่วยสังคมในชุมชน ได้แก่ การช่วยงานประเพณีในชุมชนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นยกโต๊ะยกเก้าอี้ตั้งเต้นท์ การจัดพื้นที่ เก็บกวาดเช็ดถูหลังงานเสร็จ แม้แต่งานสัปเหร่อตนเองก็อาสาเพราะไม่มีใครทำเนื่องจากกลัวศพและเกรงความไม่สะอาด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้ชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกรณีวิวาท กรณีขัดแย้งเรื่องรุกล้ำที่ดิน กรณีแย่งน้ำทำการเกษตร ช่วยไกล่เกลี่ยให้ประนีประนอมกันด้วยดีไม่ต้องเป็นคดีในชั้นศาล สมัยเป็นตำรวจจราจร ชาวบ้านรวมถึงพ่อค้าแม่ขายในอำเภอแม่จันต่างให้ความร่วมมือกันตนด้วยดี เพราะใช้หลักเหตุผลอธิบายให้เข้าใจว่าผิดกฎหมายอย่างไร ไม่ใช้วิธีจับปรับแต่ใช้วิธีสร้างความเข้าใจมากกว่า ชาวบ้านจึงพอใจ

*** “หมวดภาพ” กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้ตนภาคภูมิใจที่มากสุดในชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจคือ การได้ปฎิบัติหน้าที่อารักขา “สมเด็จย่า” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นเวลาตลอด 5 ปี รวมทั้ง “พ่อหลวง รัชกาลที่ 9” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดอายุราชการของตน และมีความตั้งใจที่จะทำดีต่อไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อบรมสั่งสอนให้บุตรธิดาเป็นคนดีไม่เป็นภาระของสังคม ให้กลับมาทำจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้เจริญก้าวหน้าสืบไป     

นายอนุพนธ์ ปรารมภ์

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 2,663 ครั้ง