1 มีนาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ส.นามธารีสังคัตแจกผ้าห่มกันหนาวผู้ยากไร้ ปางขอน-ดอยช้าง-ดอยวาวี

1 min read

***เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2565 เมตตาพระฐิติพล อุตตโม เจ้าอาวาสวัดแม่ลาววนาราม (ดอยหม้อ) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย พร้อมด้วย “นายห้างโทนี่” โกเมศ จาวะลา ผู้บริหารร้านเมืองเงินการค้า ผู้แทนสมาคมนามธารี สังคัต แห่งประเทศไทย พร้อมคุณแม่ราณี จาวะลา และคณะ ร่วมแจกผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาวให้กับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านห่างไกลยากไร้ ณ ดอยปางขอน อ.เมืองเชียงราย ดอยช้างและดอยวาวี อ.แม่สรวย ท่ามกลางรอยยิ้มและความอุ่นใจของชาวบ้านบนพื้นที่สูงที่ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาติพันธ์ที่ยากจน ด้วยความอิ่มบุญของคณะที่เดินทางมาร่วมแจกผ้าห่มในครั้งนี้กันถ้วนหน้า

“นายห้างโทนี่” โกเมศ จาวะลา
ผู้บริหารร้านเมืองเงินการค้า
ผู้แทนสมาคมนามธารี สังคัต แห่งประเทศไทย

***นามธารี (Namdhari) เป็นนิกายหนึ่งของศาสนาซิกข์ (Sikh) ศาสนาซิกข์นั้นเป็นศาสนาซึ่งมีชื่อตามลักษณะคำสอนของศาสนา เพราะคำว่า “ซิกข์” (Sikh) มีรากศัพท์มาจากคำว่า “สิข” เป็นภาษาปัญจาบีซึ่งเป็นภาษาหลักของศาสนา ตรงกับคำในภาษาบาลีว่า “สิกขา” หรือในภาษาสันสกฤตตรงกับคำว่า “ศิษย์” ซึ่งหมายถึง ผู้ศึกษา ผู้ใฝ่เรียน ลูกศิษย์หรือสาวก ดังนั้น ทุกคนจึงเป็นศิษย์ของครู หรือ “คุรุ” (Guru) ซึ่งหมายถึงองค์พระศาสดา และการเข้าถึงหลักการของศาสนาจะต้องผ่านทาง “คุรุ” หรือครูเท่านั้น จึงทำให้ต้องมี “คุรุ” สืบต่อมาโดยตลอดไม่ขาดช่วงจนถึงปัจจุบัน ส่วนพิธีสังคัต เป็นพิธีการชุมนุมของผู้ที่นับถือศาสนาซิกข์ ซึ่งทุกคนมีการปฏิบัติเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้รับยกเว้นเป็นพิเศษ
(ข้อมูลจาก : Wikipedia.org)

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 5,104 ครั้ง