14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายแสดงเจตนารมย์บริหารงานสุจริต ร่วมกันต้านทุจริต

1 min read

***เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภาธร รังสีกุลพิพัฒน์ เลขานุการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมทั้ง หัวส่วนราชการ พ.จ.อ. ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายและ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดกิจกรรมแสดงเจตนาจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมการมแสดงเจตนาจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัน (No Gift Policy)  ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลนครเชียงรายรับทราบและดำเนินการปฏิบัติ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย ชั้น ๓ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


ข้อมูลข่าว : https://www.chiangraicity.go.th/news/detail/3673/data.html
/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading