16 สิงหาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ท.นครเชียงรายจัดวิ่ง “คีรีชัยยามะรัน 2022” นักวิ่งร่วมกว่า 999 คนเตรียมจัดกีฬาเพื่อชาวเชียงรายและกระตุ้นเศรษฐกิจ

1 min read

***เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น. นางรัตนาจงสุทธานามณีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  นายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายนายเสริฐไชยยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายตัวแทนจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายตัวแทนจากมิตซูล้านนาเชียงรายเอ็มจีล้านนาเชียงรายนายวิศิษฎ์อริยะผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงรายนายโชติศิริดารายนนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงรายร่วมกันเปิดโครงการ “วิ่งสู่เส้นชัย คีรีชัยยามะ” (KEEREECHAI YAMA RUN) บริเวณถนนด้านหน้าวัดคีรีชัยชุมชนดอยสะเก็นเทศบาลนครเชียงรายโดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมและวิ่ง 999 คน

***นางรัตนาจงสุทธานามณีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายคีรีชัยยามะ KEEREECHAI YAMA RUN เพื่อยกระดับกีฬาจังหวัดเชียงรายไปสู่ระดับมาตรฐานสากลเพื่อเป้าหมายในการนำกีฬามวลชนยกระดับสู่ความเป็นเลิศสร้างรายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติและบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกับเทศบาลนครเชียงรายสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายชุมชนเมืองและทุกภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสร้างแนวทางการส่งเสริมกีฬาท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชิงนิเวศแบบยั่งยืนรวมถึงการต่อยอดการสร้างเศรษฐกิจจากแหล่งท่องเที่ยวและการค้าธุรกิจท้องถิ่นสามารถจับต้องได้และเป็นการสร้างภาพลักษณ์เมืองในรูปแบบ Sport Tourism ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้ประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองกีฬา Chiangrai Sport City โดยสนามนี้ท้าทายนักวิ่งทุกคนชมป่ากลางเมืองที่อุดมสมบูรณ์เส้นทางธรรมชาติที่เราเลือกให้กับนักวิ่ง

***นายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่าส่วนคีรีชัยยามะแท้จริงแล้วคือ “ชุมชนดอยสะเก็น” หมู่ 8 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงรายเพราะทางเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) หรือไจก้าเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนดอยสะเก็นให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและการท่องเที่ยวในชุมชนกับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงได้มีการประชุมหารือกับชุมชนว่าชื่อเรียกของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ควรเป็นชื่อที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว

***ชุมชนดอยสะเก็นพบว่ามีวัดที่โดดเด่นตั้งอยู่ตรงเชิงเขาเรียกว่า “วัดคีรีชัย” จึงดึงคำว่าคีรีชัยมาผสมกับคำว่ายามะในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าภูเขาออกมาเป็นคำว่าคีรีชัยยามะ  ล่าสุดทางเทศบาลนครเชียงรายมีแผนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว “ป่ากลางเมือง” เพราะจะมีการสร้างสกายวอล์ครอบป่าแห่งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมธรรมชาติโดยรอบ

***ขณะที่ชาวบ้านเองก็ได้ใช้จุดแข็งจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่นิยมทำนาและปลูกผักเป็นหลักด้วยการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการทำเกษตรปลอดภัยและกิจกรรมชมบ้านตัวอย่างของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการเกษตรปลอดภัยเป็นต้นแบบสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมดึงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างการนวดแผนไทยกับการทำบายศรีสู่ขวัญและพิธีกรรมสืบชะตามาเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความหลากหลายอีกด้วย
ข้อมูลข่าวจาก : https://www.kaokrai.com/942022-2/
/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 244 ครั้ง