20 พฤษภาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายเร่งตัดต้นไม้ล้มหลังพายุถล่ม

1 min read

***เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้สั่งการให้นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการของสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล หลังพายุฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย จากเหตุการณ์ดังกล่าว พบว่ามีต้นไม้ล้มกีดขวางทางการจราจรและล้มพาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารหลายจุดและสิ่งปลูกสร้างอาคารของประชาชนได้รับความเสียหาย และดำเนินการตรวจสอบและเร่งดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางทางการจราจรให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้เป็นปกติ

***จุดที่ต้นไม้ล้มที่สามารถดำเนินการได้มีดังนี้ 

1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) (ล้มพาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ)

2. ถนนหลังโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

3. ชุมชนแควหวาย ไกล้กับร้านลีลาวดี

4. แยกบายพาสดอยสะเก็น

5. หลังสำนักงานยาสูบเชียงราย

6. ทางขึ้นศาลากลางหลังเก่า ดอยจำปี (ล้มทับหลังคาสำนักงานได้รับความเสียหาย)

7. แยกวัดกลางเวียง (ล้มพาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ)

8. หน้าปั้มคอสโม่ก่อนถึงแยกหมอพีระ

9. ทางเข้าบ้านพักข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย 

จุดที่ต้นไม้ล้มที่สามารถดำเนินการได้มีดังนี้ 

1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) (ล้มพาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ)

2. ถนนหลังโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

3. ชุมชนแควหวาย ไกล้กับร้านลีลาวดี

4. แยกบายพาสดอยสะเก็น

5. หลังสำนักงานยาสูบเชียงราย

6. ทางขึ้นศาลากลางหลังเก่า ดอยจำปี (ล้มทับหลังคาสำนักงานได้รับความเสียหาย)

7. แยกวัดกลางเวียง (ล้มพาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ)

8. หน้าปั้มคอสโม่ก่อนถึงแยกหมอพีระ

9. ทางเข้าบ้านพักข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย 

***จุดที่ยังต้องดำเนินการต่อในวันพรุ่งนี้เนื่องจากเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ต้องใช้รถกระเช้าไฟฟ้า

1. ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

2. บนดอยจำปี (ศาลากลางหลังเก่า)

3. ในสวนตุงและโคม

4. หน้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

ข้อมูลข่าว/ภาพ : kaokri.com

Loading

More Stories