10 ธันวาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ประกวดบอนไทยด่างชิงแชมป์ภาคเหนือในกิจกรรมถนนคนเดินเชียงราย

***เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายวิกรานต์ นาคาธร ประธานกลุ่มมิตรภาพบอนไทยด่าง และผู้ริเริ่มการจัดประกวดบอนไทยด่างภาคเหนือ เปิดการประกวดบอนไทยด่างภาคเหนือ ครั้งที่ 2 บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีชาวเชียงราย และกลุ่มที่ชื่นชอบบอนไทยด่าง เดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

การจัดการประกวดบอนไทยด่าง ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้เป็นการการตัดสิน บอนนาไทยด่าง ภาคเหนือ ที่เข้ารอบสุดท้าย 6 ต้น จากบอนไทยด่าง ที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 37 ต้น สำหรับผลการประกวด

อันดับที่ 1 เป็นบอนไทยด่างหลากสีของ นายสุริยพงศ์ จันต๊ะคาด อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้รับรางวัลเป็น ถ้วยบอนทอง ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 10,000 บาท และแพ็คเก็จเที่ยวเกาะหลีเป๊ะฟรี 3 วัน 2 คืน

อันดับที่ 2 คือ บอนไทยด่าง ลาย คิง ฟอเรส ของ นายศักรินทร์ ต๊ะสมบัติ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้รับรางวัล ถ้วยบอนเงิน รางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

อันดับที่ 3 คือบอนไทยด่างหลากสี สายชมพู ของนายชลขจร ทองพบ จาก อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัล บอนทองแดง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

โดยเกณฑ์การตัดสินครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาจากความสมบูรณ์ของต้น ใบ และก้านของต้นบอนนาไทยด่าง ความสวยงามของลวดลายต้นแม่และต้นลูก และความสมบูรณ์การถ่ายทอดพันธุ์กรรม จากต้นแม่สู่ต้นลูกเป็นต้น

ข้อมูลข่าว/ภาพข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย

อ่านแล้ว 605 ครั้ง