1 มีนาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เดินหน้าก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดินเทศบาลนครเชียงราย

1 min read

***เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กับการลงนามสัญญา ในการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน เทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นสักขีพยาน ซึ่งจัดการลงนามที่ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

***โดยการลงนามสัญญาการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน เทศบาลนครเชียงราย ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ ผู้รับจ้างการไฟฟ้า บริษัท ศรีชลธร จำกัด บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ MOU กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำเนินการ โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินเขตเทศบาลนคร

***นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการออกแบบปรับปรุงนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน รวม 3 เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางที่ 1 : ขัวพญามังราย – แยกร้านข้าวต้มเมืองทองเลี้ยวไปตามถนนประสพสุข

เส้นทางที่ 2 : ถนนธนาลัยเริ่มต้นจากแยกประตูเชียงใหม่ – สี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย

เส้นทางที่ 3 : ถนนธนาลัยเริ่มต้นจากสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย-โรงงานยาสูบจังหวัดเชียงราย -ถนนหนองสี่แจ่ง – แยกกำแพงเมือง

***ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงราย มุ่งมั่นที่จะดำเนินการโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมให้จังหวัดเชียงราย มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่บดบังความสวยงามของสถานที่ วัด โบราณสถาน และผลงานด้านศิลปะ ยังทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการศึกษา และภาคอื่นๆตลอดจนเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอีกด้วย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 1,763 ครั้ง