25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“ดร.เอ-เหมโชค” มอบเงิน 5 แสน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แพลตฟอร์ม “THE CITY” ยกระดับ SME ไทยสู่สากล

1 min read

ดร.เหมโชคมอบเงิน 5 แสนพัฒนาแพลตฟอร์ม The City

***ดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ ประธานสมาพันธ์ SME เชียงรายมอบเงินจำนวน 500,000บาท เเก่ น.ส.อาภากร วิภารุ่งโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นานาชาติ  เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม The City โดยมี นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์smeไทย และนายอาคม ศุภางค์เผ่า  ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคเหนือ รวมถึงประธานและคณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และ 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมเป็นสักขีพยาน

***แพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้ชื่อ” The city คุณภาพคน คุณภาพชุมชน เป็น “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนโดยคนในชุมชนให้คุณค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วนำมาสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ในชุมชน โดยแพลตฟอร์ม digital community นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจชุมชน ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว โดยแพลตฟอร์มจะถูกขับเคลื่อนให้เกิดการใช้จ่ายที่อยู่ในระบบนิเวศน์นี้อยู่ทั้งหมด 7 อย่างได้แก่

       1. การสร้างกลุ่มชุมชน FB Group ซึ่งเป็นการดึงกลุ่มคนในพื้นที่ออกมาพูดคุย หรือค้าขายในชุมชนเดียวกันบนโลกออนไลน์ 

       2. ส่งสินค้าในชุมชน ด้วยคนในชุมชน  จุดศูนย์รวมสินค้าในชุมชน คนในชุมชนสามารถสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบ delivery โดยผ่านแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้เราใช้คนในชุมชนขนส่งสินค้ากันเอง ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนอย่างยั่งยืน 

       3. ตลาดนัดชุมชน หรือ festival  จากการรวมตัวกันของคนในชุมชนบนโลกออนไลน์ มารวมตัวกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบอ็อฟไลน์ ในรูปแบบตลาดนัดชุมชน

       4. รายการแนะนำ บุคคลต้นแบบ จัดทำรายการแนะนำบุคคล ซึ่งจะเป็นบุคคลที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มคนในชุมชนเดียวกัน

       5. รายการแนะนำ กิจการ ร้านค้า ในชุมชน จัดทำรายการแนะนำร้านค้า กิจการต่างๆ เพื่อโปรโมท สิ้นค้าในชุมชนและดึงคนเข้าในกลุ่ม FB Group ในแต่ละจุดอำเภอ

       6. อบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะ  อีกหนึ่งอย่างที่จะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการหาความรู้ในการทำการตลาดเพิ่มเติม โดยวิเคราะห์จากความต้องการของคนในกลุ่ม แล้วนำมาเป็นหัวข้อในการอบรม

       7. กิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การประกวด การแสดง การส่งเสริมต่างๆ  The City  ในแต่ชุมชน อาจจะมีการจัดการประกวด จัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดความหลากหลายในชุมชน The City

       ***นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  The city คือที่รวบรวมข้อมูล Database ของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ที่ทำให้แหล่งเงินทุนนั้นๆสามารถมองเห็นความสามารถในการใช้จ่ายของผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนได้ชัดเจนมากขึ้น  จึงเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงหนี้เสียที่จะเกิดขึ้น โดยเจ้าของแหล่งเงินสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงใน the city

***The City คือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาสร้างกิจกรรมในการรับรู้ การมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจในชุมชนที่ชัดเจน   และยังเป็นการตอบสนองนโยบายกลุ่มสมาพันธ์ sme ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ที่จะทำให้คนในชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตัวตัวเองอย่างยั่งยืนในระบบนิเวศน์ของตัวเอง

***สําหรับความสําเร็จในการรวบรวมชุมชนของกลุ่มThe City นั้นทําให้ผู้ประกอบการในเครือข่ายของสมาพันธ์ sme สามารถมีรายได้เสริมหลายช่องทาง ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน The City ได้เพิ่มช่องทางการประสานงานระหว่างธุรกิจรายย่อยให้มีโอกาสร่วมมือกันเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มเเข็งภายในชุมชน และเตรียมพร้อมที่จะติดตั้ง counter service หรือจุดบริการครบวงจรตามสถาน ประกอบการ  ในชุมชนต่างๆที่ให้ความสนใจ เพื่อให้มีความสะดวกสบายในการชําระบิลค่าใช้จ่ายในเเต่ละเดือน

***ส่วนสถานประกอบการที่อยู่ในเเหล่งชุมชน The City จะนำเสนอตู้จำหน่ายสินค้า vending machine เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กิจการตนเองและการจัดตั้งในจุดชุมชนต่างๆทั่วประเทศ คาดว่าเบื้องต้นจะมี การ กระจายตู้จำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า5,000 ตู้ ภายใน 6 เดือนข้างหน้ารวมถึงในโรงเรียนเเละสมาคมต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบการที่ให้ความสนใจได้ลงทะเบียนแล้วไม่ต่ำกว่า1,000 ราย

***น.ส.อาภากร วิภารุ่งโรจน์ ผู้ร่วมก่อตั้งได้กล่าวว่า The City จะเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและสร้างความยั่งยืนเสริมรายได้ให้เเก่กิจการต่างๆ โดยจะสนับสนุนเเนวคิดของสมาพันธ์sme ไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น อยู่ยาว ได้ต่อไป

//// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 1,377 ครั้ง

More Stories