25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

นายกสมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย นานาชาติ ร่วมส่งเสริมและผลักดันชุมชน

1 min read

***“โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงงาน” หนึ่งในความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตร “ข่างตัดเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) เพื่อสอนการตัดเย็บชุดแต่งงานพื้นเมืองให้คนในชุมชนได้ฝึกฝีมือ เพื่อสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิท

***นางสาวอาภากร วิภารุ่งโรจน์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนว่า การอนุรักษ์ของอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคงให้ยังมีอยู่ในปัจจุบันนั่น จะต้องทำให้สิ่งๆนั่นยังคงอยู่ในระบบนิเวศน์ของการใช้ชีวิตของคนในชุมชน การเปิดศูนย์อบรมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายอย่างเดียวเท่านั่น แต่ยังเป็นการอนุรักษ์การแต่งกายชุดพื้นเมือง และเรียนรู้ศิลปะการตัดเย็บเครื่องแต่งกายล้านนาแบบโบราณอีกด้วย

***โครงการนี้จะเกิดขึ้นมิได้หากขาดความร่วมมือและการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย และ ครูผู้สอน อาจารย์วันเพ็ญ วงชัย ที่เป็นทั้งผู้ขับเคลื่อนและเป็นทั้งครูผู้สอนตลอดระยะฝึกอบรมในครั้งนี้ สำหรับการเปิดหลักสูตรในรุ่นถัดไปนั่น สามารถติดตามข่าวได้จากช่องทาง page Facebook ของสมาคม ที่ https://www.facebook.com/pg/ticaassoc/about/

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 3,012 ครั้ง

More Stories