16 สิงหาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้า นำต้นเทียนไปถวายยังวัดเชตุพน(สันโค้งน้อย)

***สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นำคณะครูร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย และสิ้นสุดที่แยกประตูเชียงใหม่ และนำต้นเทียนไปถวายยังวัดเชตุพน(สันโค้งน้อย) เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 42 ครั้ง